جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم در یک فعالیت گروهی یک بوم سازگان طبیعی یا مصنوعی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در یک فعالیت گروهی، یک بوم سازگان طبیعی یا مصنوعی را در محل زندگی خود به شکل تصویری گزارش کنید. این گزارش دربردارنده ویژگی های کلی، اجزای زنده و غیر زنده بوم سازگان باشد.
2. با راهنمایی معلم یک بوم سازگان کوچک بسازید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. این فعالیت بر عهده دانش آموز می باشد. (فرقی نمی کند این بوم سازگان آبی، خشکی یا خشکی، آبی باشد.).
2. مثلا می توان با استفاده از یک ظرف شیشه ای پهن و مقداری خاک و گیاه (مانند خزه) این کار را انجام داد.