جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم پنج شغل یا حرفه از جهان باستان نام ببرید که در دنیای امروز هم وجود دارد بگویید این حرفه ها چه تغییری نسبت به آن زمان داشته اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معلم، سازنده تجهیزات جنگی، فروشنده پارچه، تاجر، نظامی – با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی نحوه کار کردن آن ها، محل کار، تجهیزات مورد استفاده در محل کار تغییر کرده است.