جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم شرح مختصر بیرون راندن دشمن در دفاع مقدس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.