جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا سرزمین های جنوب آسیا در بیشتر مواقع سال آب و هوای گرم دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به علت نزدیکی به خط استوا که بیشتر روزهای سال از تابش عمودی آفتاب بهره می برد. وهمچنین نزدیک بودن به آب های گرم.