جواب فکر کنید صفحه ۱۵۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم چه نوع رابطه ای بین زنبور و گیاه گل دارد وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

به نظر شما چه نوع رابطه ای بین زنبور و گیاه گل دار وجود دارد؟ انواعی از حشره ها در گرده افشانی گل ها نقش دارند؛ اما چرا گفته می شود که نقش زنبورعسل از همه مهم تر است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همیاری – زیرا عمل اختصاصی دارند یعنی گل های خاصی را گرده افشانی می کنند و این کار را بصورت کلونی (گروهی) انجام می دهند.