جواب فکر کنید صفحه ۱۰۲ کتاب علوم تجربی چهارم بین موجودات زنده چه ارتباط غذایی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک زنجیره غذایی را تشکیل می دهند. جلبک و جانوران ریز داخل آب -> ماهی. گاو وحشی -> شیر.