جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محلّه خود سراغ دارید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها – تزیین و چراغانی کردن محله در اعیاد و مراسمات مختلف – کمک به سالمندان و معلولان – کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله – مراقبت از اموال عمومی.