جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند مثال دیگر برای تاثیر ابعاد مختلف هویت بر یکدیگر بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. نحوه پوشش فرد یا گروه وتاثیر متقابل آنهابر هم- میزان یا علاقه به مطالعه فرد یا گروه و تاثیر متقابل آنها بر هم آن- تعلق جمعی یا فردی به حفظ محیط زیست وتاثیر متقابل آنهابر هم.