جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۱۸ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان تا به حال به نشانه ی خط فاصله دقت کرده اید؟ هدف استفاده از این نشانه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، نشانه ی جدایی بین دو قسمت است.

مهتا پاشاپور :‌بله.خداوند در روز قیامت(روز فصل)نیکوکاران و بدکاران را جدا میکند.
مثل جدا کردن کلمات در املاء با استفاده از خط فاصله.
واضح تر بگویم:خداوند در روز قیامت نیکوکاران و بدکاران را مانند خط فاصله از هم جدا میکند.