جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۶ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان تحقیق چگونگی تبدیل چوب به کاغذ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ابتدا درختان را قطع می کنند سپس تنه درختان را برش می دهند، بعد از آن تنه ها را به الوار تبدیل می کنند این تبدیل روش های مختلفی (چهار گوش، خطوط موازی، برش های موازی و …) دارد به عنوان مثال در روش چهار گوش، پوست از تنه ها با اره جدا مي شود و خطوط قائم به وجود مي آيد. اگر دو برش متقاطع صورت گيرد، قطعات چهار گوش توليد مي شود .بعد از این مرحله چوب ها خمیر می شوند و بعد از محاسبات مربوطه به کاغذ تبدیل خواهند شد.