جواب فعالیت صفحه ۱۶۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خرید کالاهای ایرانی.
2) استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.
3) تحقیق در ورود نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.
4) تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.

پریچهر : ۱:تحقیق در ورود نیازهای کشورهای همسایه و سعی در تولید و صادرات آن ها.
۲:تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین.
۳: استفاده درست از فکر و اندیشه ایرانی جهت تولید.
۴: خرید کالا های ایرانی.