جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۸ کتاب علوم تجربی پایه ششم در مورد استفاده و نقش میکروسکوپ ها در دنیای امروز تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب جمع آوری اطلاعات علوم ششم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بسیاری از جانداران تک یاخته ای که با چشم دیده نمیشوند, توسط میکروسکوپ مشاهده می شوند و می توان درباره ی زندگی آنها مطالعه کرد. حتی در انجام برخی جراحی خا از میکروسکوپ استفاده می شود. جانداران تک یاخته ای که بیماری زا هستند توسط میکروسکوپ مطالعه می شوند. ساختمان یاخته های گیاهی و جانوری با میکروسکوپ مشاهده و برسی می شود. به طور کلی از میکروسکوپ در علوم پزشکی زیست شناسی جانورشناسی گیاه شناسی و غیره استفاده میشود.

پریچهر : میکروسکوپ وسیله ای است که با آن ابزار بسیار ریز را می توان دید. و یکی از وسایل پرکاربرد آزمایشگاهی به خصوص در آزمایشگاه گیاهی است. بزرگ نمایی ها در میکروسکوپ های مختلف متفاوت است و به نوع عدسی های به کار رفته بستگی دارد. این عدسی ها تصویر را چنربرابر بزرگ می کنند. بااین که میکروسکوپ های متفاوتی وجود دارد اما اصول کار در انها یکسان است و بر اساس عبور نور با طول موج های متفاوت از چندین عدسی محدب می باشد که هرچه طول موج به کار رفته در میکروسکوپ کوتاه تر باشد قدرت تفکیک یا به عبارتی جداکنندگی آن بیشتر است مثلا قدرت تفکیک کنندگی چشم انسان 1 میلی متر و قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری 24 میکرون است.

نویسنده : با استفاده ازمیکروسکوپ ما میتوانیم جانوری را که در اب یا هزر چیز دیگر هستند که دیده نمیشوند را ببینم یا جانورا نی که کوچک هستند را میتوانیم با استفاده از میکرو سکوپ ببینیم.