جواب تدبر کنیم صفحه ۲۶ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم دبستان ابتدایی تذکر دادن به دیگران درباره کارهای بد چه ضرورتی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باعث کاهش بدی ها و زشتی ها در جامعه و افزایش امنیت خواهد شد.