جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۰۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم آیا هریک از دلایل بالا می تواند برای تذکر ندادن به دیگران قابل پذیرش باشد؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چرا که این نگرش باعث خواهد شد که مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند و کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج می یابد.