ترجمه شعر صفحه ۲۶ و ۲۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم ترجمه شعر درس سوم فارسی آزادی دفتر زمانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.