جواب تحقیق کنید صفحه ۱۴ کتاب کار و فناوری پایه نهم ترسیم با رایانه در چه مشاغل و حرفه های دیگری می تواند کاربرد داشته باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در علم پزشکی و در عمل های جراحی که بسیار حساس هستند ترسیم با رایانه میتواند نقش مهمی را ایفا کنید رفته رفته رایانه جای تمام مردم را خواهد گرفت.