اخیراً در فضای مجازی کلیپ منتشر شد که بسیار جالب بود و یک داعشی وسط جنگ در اینستاگرام لاین می‌گرفت و اطراف را نگاه می کرد که بمبی به وسط آنها انداخته می شود و همه آن دارودسته و لایو اینستاگرام نیز قطع میشود.

ماجرای ترکیدن بمب و لایو اینستاگرام

ماجرای ترکیدن بمب و لایو اینستاگرام

یک داعشی ها یکی از نیروهای کرد سوری عراق یا سوریه جنگ در حال گرفتن فیلم برای اینستاگرام و لایو اینستاگرام بود که یک بمب می زند و این فرد کشته می شود که کلیپی به ظاهر خوبی است و ولی صحنه‌های دلخراشی دارد و آدم ناراحت می شود که این خود را بیاموز از لحظه مرگ خود فیلم گرفته است که بسیار ناراحت کننده می باشد ولی اگر این فرد شیمی بود خدا را شکر می‌کنیم که مرد.

کلیپ ترکیدن بمب لایو اینستاگرام داعشی

پس از این اتفاق کلیپ در فضای مجازی به سرعت دست به دست هم می شود تا کلیپ جزئیات و ماجرای این قضیه در همه کلیپها و کانال‌های تلگرامی منتشر شد به طوری که کمتر کسی است که این فیلم و کلیپ را ندیده باشد بنابراین دوستان عزیزی که راجع به این کلیپ نظری دارند برای ما ارسال کنند نظرات را در کنار یکدیگر جمع کنیم با تشکر.