جواب گفت و گو صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه پنجم چگونگی تشکیل خاک در جاهای سرد و کوهستانی تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وقتی آب در شکاف سنگ ها نفوذ می کند بر اثر سرما منجمد می شود و به علت افزایش حجم (9 درصد افزایش حجم) فشار زیادی به سنگ وارد کرده و سنگ را متلاشی می کند.

ستایش : وفتی باران میبارد اب به لایه های سنگ نفوذ میکند و باعث تکه تکه شدن سنگ و بعد از سال ها به خاک تبدیل میشود.

مونا : مونا :باران میبارَد و به لایه های سَنگ نُفوذ می کنَد و سَنگ ها تکه تکه میشَوَند و(خاک تَبدیل می شَوَد)..

نویسنده : در جاهای کوهستانی، به هنگام شب دمای هوا بسیار کم می شود. به طوری که اگر آب، درون شکاف سنگ ها وجود داشته باشد، یخ می زند. یخ نسبت به آب فضای بیشتری را اشغال می کند و به دو طرف سنگ فشار وارد می کند، درنتیجه سنگ ها می شکنند..

نویسنده : ریشه ی گیاهان رشد می کند وبه داخل شکاف سنگ ها می رود .ریشه با گذشت زمان بزرگتر می شود وبه جای بیشتری نیاز دارد.بنابراین سنگ هارا میشوند تا برای خود جا باز کند.

یگانه : در جاهای سرد و کوهستانی در هنگام شب دمای هوا بسیار کم می شود طوری که اگر ابی درون شکاف سنگ ها وجود داشته باشد یخ میزند و به دو طرف سنگ فشار وارد کرده و آن را نصف می کنند در نتیجه سنگ ها می شکنندو پس از سال ها به خاک تبدیل میشوند.

ریحانه کوچکپور :‌
در اثر ریزش کوه ها وزش باد ودر مناطق سرد تر دراثر بارش باران که یخ میزند وسنگ راخرد میکند ودوباره تکه ی سنگ ها شکاف دار میشوند ودوباره همین اتفاق ها می افتد..