جواب انشا آزاد صفحه ۵۵ و ۵۶ کتاب نگارش پایه کلاس هفتم درس چهارم تفاوت دو تصویر نویسی پاسخ در دو بخش توصیف عکس از سایت نکس لود دریافت کنید.

تصویر نویسی انشای آزاد صفحه 55

متن تصویر نویسی صفحه ۵۵ نگارش هفتم

به دو تصویر زیر با دقّت نگاه كنید؛ دربارۀ تفاوت آنها بیندیشید و هر یك را در نوشته ای جداگانه توصیف كنید. معیار سنجش نوشته های شما تشخیص دوستانتان است. یعنی زمانی كه نوشته هایتان را در كلاس می خوانید، آنها باید تشخیص دهند؛ هر نوشته مربوط به كدام تصویر است.

تصویر نویسی نگارش هفتم زمان قدیم و جدید

تصویر شماره یک : تصویر شهری شلوغ را در یک روز بهاری نشان میدهد شاید اگر میتوانستیم از یکی ازافرادی که در تصویر هستند جویای ساعت شویم ۱۰ صبح را در پاسخ بشنویم…
در بالای تصویر با ضخامتی اندک آسمان آبی خودنمایی میکند و در دوردست دهکده ای کوچک با درختان کوچک و بزرگ و خانه هایی که که به سبک قدیم ساخته شده اند با سقف های شیروانی دیده میشود. میتوان حدس زد که غروب های این دهکده بسیار تماشایی است و رودخانه ای که در مجاور آن قراردارد و سه قایق بر روی امواجش بازی میکنند منظره غروب خورشید را زیباتر میکند.و بر روی رودخانه پلی چون سی و سه پل دیده میشود و دو ماشین درحال عبور از روی پل هستند.
در ساحل جنوب غربی رودخانه زمینی که گویی از چمن های سبز مغزپسته ای پوشیده شده دیده میشود و در سمت راست این زمین ٬ به ترتیب دو زمین دیگر به رنگ کرمی و سبز روشن دیده میشود و در مرز آنها به نظر میرسد تراکتوری در حال شخم زدن میباشد.و در مجاورت این زمین چمن زار سبز رنگ دیگری چشم نوازی میکند.

درسمت چپ تصویر یک فضای سبز با دو صندلی در طرفین دیده میشود که روی یکی مردی با لباس زرد و شلوار مشکی و روی صندلی دیگر زنی با مانتوی صورتی همراه پسری کوچک دیده میشود و در وسط این فضای سبزحوضی پرآب که چنداردک سفید وخاکستری در آن درحال شنا هستند دیده میشود.اطراف این فضای سبز راه پنج درخت بلنداحاطه کرده اند و درسمت راست این فضای سبز خانه ای با دیوارهای سفید و سقف قرمز شیروانی با چهار پنجره دیده میشود.و درسمت راست این خانه دو خانه با دیوار های سفیپ و سقف های شیروانی آبی هریک با هشت پنجره دیده میشود.

در گوشه سمت چپ پایین تصویر یه دکه روزنامه فروشی دیده میشود که درمقابل آن دو مرد ایستاده اند.
در سمت راست تصویر خانه ای بزرگ با سقف شیروانی قرمز و دیوارهای سفید دیده میشود که دارای بالکن و دو پنجره است که از هر پنجره یک خانم در حال تماشای افق است و پسر بچه ای دربالکن ایستاده است.

در طبقه اول این خانه مغازه هایی دیده می شود که توجه رهگذران را به خود جلب می کند در مقابل این خانه افراد زیادی در حال عبور هستند چند کودک در حال لی لی بازی کردن هستند و دو پلیس در حال عبور هستند وزیر در حال فروختن بادکنک به یک پسر بچه است و یک دستفروش در گوشه ای نشسته و به چراغ راهنمایی و رانندگی تکیه داده است.

در حد حائل میان توصیفات پاراگراف آخر و فضای سبز خیابانی وجود دارد که یک خانم در حال عبور از روی خطوط عابر پیاده است و این در حالی است که دارد یک خانم دیگر را که بر روی ویلچر نشسته است را همراهی می‌کند و پسر دوچرخه سوار در حال عبور از کنار خیابان است و ماشینی آبی رنگ از دور دیده می‌شود تماشای شهری شلوغ شاید برای بعضی ها حاصل آرامش و برای برخی حاصل دگرگونی باشد در آسمان پرنده ها در حال پرواز است و چیزی که واضح و مبرهن است این است که تماشای طبیعت برای اکثریت مردم دلپذیر است.

تصویر شماره دو : تصویر شهری شلوغ را در یک روز پاییزی نشان میدهد شاید اگر میتوانستیم از یکی ازافرادی که در تصویر هستند جویای ساعت شویم ۱۰ صبح را در پاسخ بشنویم…
در بالای تصویر با ضخامتی اندک آسمان آبی خودنمایی میکند و در دوردست دهکده ای کوچک با درختان کوچک و بزرگ و خانه هایی که که به سبک قدیم ساخته شده اند با سقف های شیروانی دیده میشود. میتوان حدس زد که غروب های این دهکده بسیار تماشایی است و رودخانه ای که در مجاور آن قراردارد و دو قایق بر روی امواجش بازی میکنند منظره غروب خورشید را زیباتر میکند.و بر روی رودخانه پلی چون سی و سه پل دیده میشود و یک ماشین درحال عبور از روی پل است.
در ساحل جنوب غربی رودخانه زمینی که گویی از چمن های سبز مغزپسته ای پوشیده شده دیده میشود و در سمت راست این زمین ٬ به ترتیب دو زمین دیگر به رنگ کرمی و سبز روشن دیده میشود و در مرز آنها به نظر میرسد تراکتوری در حال شخم زدن میباشد.و در مجاورت این زمین چمن زار سبز رنگ دیگری چشم نوازی میکند.

درسمت چپ تصویر یک فضای سبز با دو صندلی در طرفین دیده میشود و در وسط این فضای سبزحوضی پرآب که چنداردک سفید وخاکستری در آن درحال شنا هستند دیده میشود.اطراف این فضای سبز راه سه درخت بلند زرد و سبز ونارنجی احاطه کرده اند و درسمت راست این فضای سبز دو خانه با دیوار های سفید و سقف های شیروانی آبی هریک با هشت پنجره دیده میشود.

در گوشه سمت چپ پایین تصویر یه دکه روزنامه فروشی دیده میشود.
در سمت راست تصویر خانه ای بزرگ با سقف شیروانی قرمز و دیوارهای سفید دیده میشود که دارای بالکن و دو پنجره است و دختر بچه ای دربالکن ایستاده است
در فاصله بین این خانه و فضای سبز خیابانی است که یک ماشین یک کالسکه و یک پسر بچه و یک موتوری درحال عبور هستند و در روبه روی این خانه مردم درحال عبور هستندو چند دوره گرد درحال کسب در آمد میباشند.

تصویر نویسی صفحه 55 کتاب نگارش هفتم

تصویر اول : در تصویر شماره اول حدود 20 سال پیش را نمایانگر است و مردم در حالت عادی و بدون کوچکترین تکنولوژی در حال زندگی کردن هستند کودکان در حال بازی با یکدیگر و بزرگتر ها نیز مراقب آنها هستند آنها برای خانه خود خریدهایی را انجام میدهند در گوشه تصویر سربازی را مشاهده می کنید که فکر کنم از سربازی برگشته است و به سمت خانه خود در حال حرکت است.

تصویر دوم : اما در تصویر دوم به جای ماشین پراید ماشین پیکان در حال حرکت است مردم بازم در حال خرید و فروش است اما دیگر کودکان تقریبا با یکدیگر بازی نمی کنند یک مرد دستفروش دارد بادکنک هایی را که باد کرده است میفروشد و تمامی بچه ها دارند بادکنک و بادبادک می‌خرند تصویر شماره ۱ بیانگر پاییز است تصویر شماره ۲ تابستان است در تصویر اول لباس های زمستانی به فروش می رسد ولی در تصویر دوم این لباس ها وجود ندارند هر دو تصویر بسیار زیبا و عالی است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : تصویر اول : خیابان ها از آدم پُر و خیابان انسان هارا در آغوش گرفته است ، هر کس مشغول کاری بوده و یکی در حال میوه خریدن و دیگری مغازه های پر تجمل را نگاه میکند . ماشین ها ، در خیابان بوده و خط عابر ، برای کودکان بهترین جا برای گذر است ، شهر زرد پوش و خداوند زلف درختان را به رنگ زرد آغشته کرده است .

پریچهر : تصویر دوم : بهار فرا رسیده و حس شادابی و نو بودن ، شهر را در آغوش گرفته است ، همه چیز عطر و بویی دیگر داشته و خیابان ها پر است از آدم هایی که برای کاری به آنجا پناه برده اند ، ماشین و گاری و دوچرخه فرقی نمیکنند ، هردو سه در خیابان بوده و گذر میکنند و کودکان ، در جای جای شهر مشغول لِی لِی و بازی کردن هستند .

مهدی : توصیف تصویر فوقانی : تصویر یادشده شهر ساحلی زیبایی را نشان میدهد. زرد شدن درختان پارک این شهر ساحلی نوید رسیدن فصل پاییز را دارد کشاورزان را می بینی که در اراضی خود مشغول برداشت دسترنج خویش هستند در کنار خیابان درست مقابل زمین خاکی که در اطراف آن با نرده چوبی محصور شده گاری اسبی حامل بار و کمی جلوتر یک دستگاه خودرو سواری در کنار آن موتور سواری دیده می شود خودنمایی میکند آقای را می بینید که در حال عبور از خط عابر پیاده است موتور سواری نیز در کنار چراغ راهنما ایستاده است در پیاده رو نیز مردمانی را می بینید که هر کدام به کاری مشغولند و غایی زنبیل به دست با کلاه شاپو در حال خرید میوه از یک دستفروش میباشد و چند قدم پایین تر کارگری را می بینید که نردبانی بر دوش گرفته و در حال عبور از پیاده رو می باشد.

مهدی : توصیف تصویر تحتانی : در منتها الیه این شهر ساحلی نیلگون چشم نوازی می کنند. در این ساحل ماهیگیران سوار بر قایق در حال ماهیگیری هستند. بعضی ها نیز سوار بر کشتی و به سیر و سفر یا تجارت و گروهی نیز سرگرمی تفریح هستند. بر روی پلی که دو طرف ساحل را به یکدیگر متصل می‌کند اتومبیل های درحال تردد می باشد. در دشت حاصلخیز آن کشاورزان با تراکتور درحال شخم زدن زمین کشاورزی می باشد. در اطراف شهر خیابانی را می بینید که یک طرف آن ساختمان زیبایی با سقفی قرمزرنگ و آن طرف خیابان ساختمان تجاری خودنمایی می‌کند پارک شهر نیز با درختان سرسبز محلی برای تفریح مردم شده است یک دستگاه اتومبیل آبی رنگ که فاصله کمی با دوچرخه سوار دارد در خیابان دیده میشود در پیاده رو بادکنک فروشی را می بینید که در حال فروش بادکنک به پسربچه می‌باشند همچنین دو نفر در مقابل دکه روزنامه فروشی در حال مطالعه تیترهای روزنامه می باشد.

آیناز : در تصویر اول که نمایانگر فصل پاییز است خانه ای در کنار پارک وجود ندارد ولی در تصویر دوم که نمایانگر فصلتابستان است خانهای ساخته شده است.

موید ساکی : پاییز فصلی است که برگ های درختان به سه رنگ زرد قرمز نارنجی تبدیل می شود.

نویسنده : در تصویر یک تراکتور و و بادبادک های بچه هها دیده می ود اما در تصویر دو هیچ یک از این دو موارد نیست.

دینا : در تصویر یک یک زوج با هم راه میروند اما در تصویر دو یک زن با یک کیف زرد وجود دارد.