جواب تصویر نویسی صفحه ۵۶ کتاب نگارش پایه هشتم جواب تصویر نویسی انشای آزاد درباره در مورد با موضوع مقدمه بدنه نتیجه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب تصویر نویسی نگارش هشتم

1- تصویری از کتاب های درسی خود یا عکسی که خودتان از مناظر طبیعت گرفته اید یا هر تصویر دیگری را که دوست دارید انتخاب کنید و آن را در نوشته تان توصیف کنید. یادتان باشد دوستان شما نباید آن تصویر را ببینند. 2- انشایتان را برای دوستانتان بخوانید آنها با گوش دادن به انشای شما تصوری در ذهن خود ایجاد می کنند. 3- دوستانتان بر اساس تصور ذهنی خود درباره تصویری که شما توصیف کرده اید صحبت می کنند. 4- حالا تصویر را به دوستانتان نشان دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.