جواب فکر کنید صفحه ۳۳ کتاب علوم تجربی پایه پنجم دبستان ابتدایی تعداد حشره ها بیشتر از بقیه جانداران است با وجود این تعداد فسیل های حشره ها خیلی کمتر است علت را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حشرات به دلیل نداشتن اسکلت استخوانی قبل از فسیل شدن از بین می روند و این دلیلی است که فسیل حشرات کمتر است.