جواب به کار ببندیم صفحه ۸۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم کاهش تعداد کارگاه های بافندگی در دوره قاجار از نظر اقتصادی چه آثار و نتایجی برای مردم ایران داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.