تعداد دقیق و رسمی افراد و مردمی که در داخل ساختمانهای مسکن مهر کشته شده اند در زلزله و زمین لرزه کرمانشاه در محل سرپلذهاب زمین لرزه 7.3 ریشتری از سایت نکس لود دریافت کنید.

تعداد رسمی کشته شدگان در ساختمان های مسکن مهر کرمانشاه

پس از زلزله بسیار بزرگ ۷.۳ ریشتری کرمانشاه که بیشترین کشته ها را در شهر سرپل ذهاب داد بازی های رسانه‌ای و سیاسی شروع شد به طوری که مسکن‌های مهر ای که احمدی نژاد در دوران خود ساخته بود مورد انتقادهای فراوان قرار گرفت و در همان ابتدا هجمه های سنگین بر علیه احمدی نژاد و مسکن های مهر ساخته است داشتند در خبرهای بعدی متوجه شدیم که تعداد کشته های رسمی این ساختمان های مسکن مهر فقط دو نفر می باشد و آمار اصلی تاکنون دو نفر می باشد ولی رسانه های معاند و ضد انقلاب در حال جفت سازی علیه نظام اسلامی و تعداد کشته های ساختمان های مسکن مهر بیش از اندازه بالا می برند به طوری که موجبات خنده و شادی ما را نیز فراهم می‌کنند.