جواب صفحه ۱۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم به نظر شما زیبایی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نازنین عبداللهی : زیبایی می تواند یکی از ویژگی های موجود در انسان ، حیوان ، مکان ، شئ یا ایده باشد که یک تجربه ی ادراکی از لذت یا رضایت را در وجود دیگران ایجاد می کند .

ابوالفضل عیلرضایی : اما همیشه زیبایی درونی نیست بلکه زیبایی های درونی هم شامله زیبایی میشوند.ماباید توست:عبادت،کار های نیک و درست کاری اونهارا به دست بیاریم یکی دیگر از عامل هایی که صد درصد مارا از دو نظر زیبا میکنه زیبایی کلامه که باید به آن توجه زیادی کرد.

ناشناس : زیبایی ظاهری چندان مهم نیست بلکه زیبایی درونی است که زیباست.

نویسنده : زیبایی چیزی نیس که بتوان بیاین کرد چون ؛ زیبایی فقط ظاهر نیس و اخلاق و کردار و …. هم هست.