جواب فعالیت صفحه ۲۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم یک تعریف مناسب برای ترکیب ارائه دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به موادی که مولکول آن ها از دو یا چند اتم متفاوت ساخته شده باشد ترکیب گفته می شود.