جواب پرسش صفحه ۴۰ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم تغییر رنگ در هر بشر را چگونه توجیه میکنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر چقدر به سمت خاصیت اسیدی تر می رود به رنگ صورتی مایل به قرمز نزدیک تر می شود ولی هر چقدر به خاصیت بازی تر می رود به رنگ زرد متمایل می‌شود ولی در حالت خنثی بنفش است.