زمان تغيير ساعت رسمي كشور

ساعت طرح ترافیک در روز پنجشنبه و جابجایی ساعت در ایران 31 شهریور از سایت نکس لود دریافت کنید .

زمان تغيير ساعت رسمي كشور

در ادامه مطلب به طور کامل درباره تغییر ساعت رسمی کشور بحث خواهیم کرد .

علت تغییر ساعت کشور 30 شهریور

همانطوریکه میدانیم در بسیاری از کشورهایی که انرژی برای آنها اهمیت فوق العاده ای دارد مثل کشورهای همسایه‌مان ترکیه و کشورهای اروپایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساعات کاری کارمندان و خانواده ها رو تنظیم کنند که انها از انرژی کمتری استفاده بکنند به تبعیت از اینها در قوانین جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی و به تصویب هیات دولت رسیده در اول هر فروردین ماه و از اول مهرماه ساعت ها برای صرفه جویی در انرژی پس و پیش می شوند تغییر پیدا می کنند به همین ترتیب در اول مهرماه امسال ساعت های رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده میشود .

تغییر ساعت کشور