جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بدین معناست که برای شناخت احکام ، مراجعه به متخصص در احکام دین داشته باشیم.