جواب فکر کنید صفحه ۴۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم تندی متوسط قایق در مثال 2 چقدر است توضیح دهید چرا مقدار آن با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط یکسان است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تندی متوسط : 113 ÷ 8 = 14 m/s پاسخ قسمت دوم: زیرا متحرک در امتداد مسیری مستقیم حرکت کرده و رو به جلو بوده است.