جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم توضیح دهید اسراف و مصرف زدگی چگونه یک جامعه را به وابستگی می کشاند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مصرف گرایی موجب وابستگی به کشورهای بیگانه نیر می شود؛ چرا که چاره ای جز واردات دامی کالاها از کشورهای دیگر باقی نخواهد ماند و اگر ملتی به دیگران وابسته شود چاره ای جز پذیرش خواسته های آنها نخواهد داشت.