جواب فعالیت صفحه ۶۹ کتاب علوم تجربی پایه هشتم شکل های زیر تولید مقل غیرجنسی را در بعضی جانداران نشان می دهد روش تولید مثل هر شکل را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.