جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم معنی و مفهوم تویی که در این روزگان چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خواهد کشاند و تیرگی ناخویشتن شناسی و از خود بیگانگی را خواهی زدود. کشور ما همواره سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. بخوان و بجوی و بپوی و ایران و خود را بشناس.