جواب قلمرو فکری صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم دریافت تو را جنوب نامیدم ای انقلاب زمین از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاعر قیام مردم لبنان علیه ظلم، یک انقلاب خدایی و آسمانی می داند.