اسم جانداری که با تکامل ۵۰۰ ساله از انقراض نجات یافته است چیست به صورت کامل جواب معمای خواستگاری بازی از سایت نکس لود دریافت کنیم.

اسم جانداری که با تکامل پانصد ساله از انقراض نجات یافته

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان جانداری که با تکامل ۵۰۰ میلیون ساله از انقراض نجات یافته است وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال نوتیلوس است. شما با وارد کردن حروف نوتیلوس میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.