جواب تحقیق جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۶۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم جانوران شکارچی ویژگی های متفاوتی دارند که به آنها در از سایت نکس لود دریافت کنید.

جانوران شکارچی ویژگی های متفاوتی دارند که به آنها در شکارکردن طعمه کمک می کند. هر گروه، یک جانور شکارچی را انتخاب و درباره ویژگی هایی که به آن در شکار کردن کمک می کند، اطلاعاتی جمع آوری کند و گزارش را به صورت تصویری و جمله های کوتاه اراه دهد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این فعالیت بر عهده دانش آموز می باشد، مثلا شیر: سرعت زیاد و ماهیچه های قوی – عقاب) چشمان تیز و سرعت زیاد و جثه مناسب – مار کبری: نیش زهری و ارواره های فک بدون اتصال در بالا و پایین.

هدیه رفعت :
پلنگ برفی : این پلنگ با بدنی به رنگ سفید و خاکستری و بر روی آن ها لکه های سیاهی دیده می شود که این رنگ آمیزی باعث می شود تا آن ها به راحتی در محیط اطراف خود برای شکار پنهان شوند. این پلنگ بسیار جهش پذیر است و به طوری که این موجود می تواند به راحتی تا شش برابر طول بدن خود جهش پیدا کند و به راحتی در مناطق سنگی و دامنه های پرشیب حرکت کند.