ماجرای جزئیات جسم زیر عبای رهبری چیست جسم سیاه لباس ضد گلوله آستین دار عکس و تصویر جزئیات جریان قضیه از سایت نکس لود دریافت کنید.

ماجرای جزئیات لباس زیر عبای رهبری چیست

ماجرا و جزئیات لباس زیر عبای رهبری چیست در کانال های معاند و ضد انقلاب خبری منتشر شد که رهبری برای محافظت از خود لباس سیاه گل اول ایران می باشد که او را در برابر خطرات حفظ می کنند  ها و شایعه های بسیار زیادی راجع به این موضوع وجود دارد و هر روز یک عدد خبر جدید و مزخرف درباره نظام مطرح می‌شود و شایعه آن را در اینترنت منتشر می‌کنند پس از بررسی های فراوان متوجه شدیم که جسم سیاه زیر عبای رهبری لباس کاموای آستین دار سیاهی است که به سبک قدیمی دوخته شده است تا رهبر را فقط از سرما محافظت کنند ادعای مختلف و مزخرف کانال های ضد انقلاب و نظام ح می‌شود که پس از یکی دیگری دروغ بودن آن اثبات می‌شود ولی نباید به این شایعات و اخبار دروغین توجه نموده و مطالب این کانال را مطالعه نمود.