جمله خدایا از تو ایمانی می خواهم که ملازم آن باشد در کجا آمده است امروز در سایت نکس لود به بررسی این آیه و متن می‌پردازیم که دقیقا این جمله از چه کسی نقل شده است با سایت ما همراه باشید.

خدا از تو می مانی می خواهم که ملازم آن قلبم باشد

در کتابها و دروس مختلف تمرین های زیادی برای دانش آموزان خواسته می‌شود و این یکی از تمرین‌های است که ما دقیقا نمی‌دانیم که در کجای کتاب و در کدام کتاب و با کدام نام کتاب منتشر شده است و دانش آموزان مجبورند که جواب آن را برای مدرسه پیدا کنند. لذا بسیاری از دانش‌آموزان وارد سایت می‌شوند تا جواب این موضوع را متوجه بشوند. ما در این پست برای شما دانش آموزان مطلب خدایا از تو ایمان می خواهند که ملازمان قلبم باشد در کجا آمده است را در این پست قرار دادیم ولی متاسفانه جواب آن را نمیدانیم. این پست را در همین سال ایجاد کردیم تا شما عزیزان در پایین سایت بخش مطالب سایت به توانید با یکدیگر به گفتگو بپردازید و جواب خود را به دست بیاورید.