فعالیت صفحه ۶۹ کتاب نگارش پایه و کلاس ششم دبستان جمله های زیر را کامل کنید شهید همچون شهدا چون کوه های شهدا همیشه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

جمله های زیر را کامل کنید صفحه 69 نگارش ششم

شهید همچون داستانی است پر از حادثه و زیبایی ؛ از سلاله ی خورشیدی که گرمایش عظمت نور را به ضمیرمان می نشاند . نامش چون سنگ نشانه ای است بر راه که دل را به مقصود می رساند.

شهدا چون کوه های سر به فلک کشیده محکم و استوار مقابل دشمن جنگیدند و از جانشان گذشتند تا میهنمان همیشه سرفراز باشد و ناموسشان در امنیت کامل باشد.

شهدا همیشه زنده اند همان طور که خداوند در قرآن کریم می گوید «هرگز گمان مبر آن ها که در راه خدا کشته شده اند، مردگانند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

محدثه : شهدا مانند پدرانمان هستند که برای حفاظت از ما به جنگ رفتند وجان خود را فدا کردند.

نویسنده : شهدا همیشه مانند نمره ی بیست در ذهن و دل همه ی ما باقی می ماند.

نویسنده : شهدامانند کوه های بلند برای ماسایه مهربانی وامنیت را برجای میگذارند.

نویسنده : شهیدان همچون کوه مقاوم هستند که درکنار ما همیشه پایدار ومقاوم هستند.

امیرمحمد : شهید همچون جان پناهی که با عشق از میهن خود دفاع میکنند.

نویسنده : شهدا قهرمانان زندگی ما هستند و خواهند بود.

مهدیس : شهدا همیشه نامشان جوان و پایبند می ماند وما همه ی ایرانیان سرباز میهنمان هستیم.

دانیال : شهدا همیشه در دل ما جای دارند. او یک نمره ی بیست در خاطره ی کل جهان می مانند..

فاطمه : شهدا همیشه در برابر دشمن از ما دفاع میکنند وحتی نمیگذارند خون یک نفر ریخته شود .
انها همچنین از میهن عزیزمان ایران دفاع میکنند و نمیگذارند قطعه ای از ایران از دست رود..

آراد : شهید همانند سدی است که در برابر بدیها و حوادث ناگوار از ما دفاع میکند !!!!.

سحر نسیمی :‌ شهیدهمچون خورشیدی است که هرگزغروب کند. شهداچون کوه های استواردربرابرضربه های دشمن مقاومت کردند.شهیدهمیشه در ذهن ودل ما باقی می ماند.

سارا تقوی : شهید همچون شقایقی سرخ است
شهدا همیشه در برابر ما جانشان را از دست دادند6پ
شهدا چون کوه های استوار هستند.

فاطمه : شهید چون کوه های استوارو بلند وهمیشه در برابر دشمنان از ما حفاظت میکنند.

ناشناس : شهدا مانند پدر از ما محافظت میکند و جانش را بخاطر ما داده هست تا ما آسوده زندگی کنیم.

شیما : شهیدان همچون کلی سرخ هستند که نشانه ای از جاودانگی و پایندگی است.

اسیه باکری : این متن ها برای من خیلی تاثیر گذار بود نمیدونم شاید چون من دختر شهید مهدی باکری هستم و وقتی که من این متن ها را میخواندم به یاد پدرم می افتادم.