جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم علت های جنگ تحمیلی به طور خلاصه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قطع منافع کشور های استعمار گر, حمایت ایران از مظلومان, آماده نبودن نیروهای نظامی کشور.

مریم خان محمدی :‌دوستآن من
اول آنکه امام علی ( همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )
دوم اینکه کلمه ی سوم شخص مفرد برای امام بزرگوار ما درست نیست (همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )
سوم اینکه نگاهی به کتاب بینداز ببین چقدر جا دارد بعد 10 بند بنویس ( بعی افراد ).