اعلام جنگ عربستان به ایران

ولیعهد جدید عربستان به ایران اعلان جنگ کرد و گفت جنگ را به ایران میکشانیم .

اعلام جنگ عربستان به ایران

امروز ولیعهد عربستان افزود به ایران حمله خواهیم کرد و گزینه مزاکره نداریم .

حمله عربستان به ایران (جنگ ایران عربستان)

به زودی اخبار بیشتری درباره این خبر منتشر میکنیم .

جنگ عربستان با ایران