جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه نهم جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وقتی کشور اسلامی مورد حمله دشمنان قرار می گیرد بر همه مسلمانان مرد و زن، پیر و جوان واجب است با آنچه در توان دارند به دفاع از کشور اسلامی برخیزند.