جواب درست و نادرست صفحه ۸۱ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درست و نادرست درس دهم نام نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می یافت.
2. تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان است.
3. پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق العاده دارد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست درست نادرست.