جواب نوشتن صفحه ۸۷ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس یازدهم زن پارسا از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. هر یک از واژگان زیر با کدام نشانه جمع به کار نمی روند؟
2. با توجه به متن درس، واژه «دوست« در جمله زیر، به چه اشاره دارد؟
اگر کی دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است.
3. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

آرمیتا : ۱_ مخلوق ها طرارها ظالمان نظرات غریبان ۲_ دوست: انسان دوست:خدا.

حسین : جواب سوال ۳….! ۲ او شعر را می سرود .۳ تو داشتی شعری را می سرودی.۴ تو داشتی شعر می خواندی.

ابوالفضل علایی : اگر نیروی اصتحکاک نبود راه رفتن بر روی زمین مانند راه رفتن برروی یخ بود. اگر نیروی اصتحکاک نبود وزش باد از آنچه فکرمی کردیم تد تر بود اگر نیروی اصتحکاک نبود دستمان مانند صابون سر بود وهر چیزی از دستمان سر میخرد . پایان باتشکر.

امیرعلی : سلام بیایید به پیامرسان روبیکا کانال دروس پایه نهم را جستوجو و عضو شوید پاسخ تمامی سوالات کتاب های درسی پایه نهم هست روبیکا کانال دروس پایه نهم.