جواب فعالیت صفحه ۶۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم حاشیه کدام قاره ها بهتر بر هم منطبق می شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شرق آمریکای جنوبی و غرب آفریقا.