جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۰ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم در جامعه ای که هیج کس حاضر به عفو و بخشش خطا های دیگران نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امکان زندگی درست و سالم وجود نخواهد داشت و انسان از یکدیگر دور می شوند و زندگی جمعی امکان پذیر نخواهد بود، عداوت و کینه، انسان ها را از هم دور می سازد و با یکدیگر دشمن خواهد کرد.