جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم آیا حجاب خاص دختران است یا مردان نیز باید آن را رعایت کنند چگونه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

فاطمه : خیر, مردان نیز باید جوری لباس بپوشند که جلب توجه نکند.

سلو حاتمی :‌خیر حجاب مخصوص همگان است چه مرد وچه زن ،مردان نیز باید جوری لباس بپوشند که جلب توجه نکند.زنان هم همین طور.