جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم حجاب واقعی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

فاطمه : حجاب واقعی یعنی جوری لباس بپوشیم که جلب توجه نکند.

سلو حاتمی :‌
حجاب واقعی یعنی جوری لباس بپوشیم که بین افراد جلب توجه نکن ومردم مارا انگشت نما نکنند.

فاطمه :‌حجاب یعنی آنچه که مانع میشود که که بدن ما مورد توجه شود و نامحرم ها را از دیدن اندامها ی بدن جلوگیری میکند حجاب فقط برای زنان و دختران نیست بلکه برای مردان و پسران هم هست

پس باید حجاب خودمان را تا جایی که می تونیم رعایت کنیم ..