جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی صفحه ۹۰ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم حجم گاز نوشابه را به طور تقریبی حدس بزنید با استفاده از یک بادکنک و مقداری نمک از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.