جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم حدیث ثقلین را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.