جواب خودارزیابی صفحه ۸۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم درباره ارتباط حدیث «حب الوطن من الایمان» با محتوای درس توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حدیث دوست داشتن وطن را ازایمان می داند و درس نیز عشق به میهن وعلاقه به آن را جزء عقیده و باور انسان می داند.